Menu

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta - Tomasz Porębski

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność referatów, równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz bezpośrednio kieruje podległymi komórkami organizacyjnymi.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Inicjowanie koniecznych zmian w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu oraz przepisów związanych z organizacją pracy w Urzędzie;

 1. Nadzór nad właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych urzędu;

 1. Koordynacja zadań obronnych, wynikających ze szczególnych regulacji prawnych, podejmowanych przez referaty, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy;

 2. Współuczestniczenie w organizowaniu kontaktów Prezydenta z przedstawicielami innych środowisk;

 3. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi gminami;

 4. Przeprowadzanie konsultacji społecznych;

 5. Nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji;

 6. Opracowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady;

 7. Realizacja zadań w zakresie koordynacji i zabezpieczenia wyborów i referendów;

 8. Współpraca z organami, urzędami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

 9. Opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych;

 10. Koordynacja działań związanych z dostępem do informacji publicznej.

Sekretarz prowadzi powierzone sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.

 

Sekretarz prowadzi nadzór nad:

1. Referatem Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

2. Zespołem Organizacyjnym,

3. Biurem Rady Miejskiej.

 

Dane kontaktowe

Sekretarz Miasta

Pok. 129 (I piętro)

tel: 41-273-82-94

e-mail: sekretarz@starachowice.eu

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję