Menu

PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 R.

 Lp. Nazwa zadania  Okręg  Zgłaszający Koszt Weryfikacja
 1. Budowa nawierzchni drogi gruntowej od ul. Wąwóz do Źródlanej i gruntowego odcinka ul. Źródlanej (od Pogodnej do przejazdu PKP) - projekt i wykonanie jednej z ulic (etap I)
1 Pan Marek Mróz 300.000 zł  przyjęty
2. "Budowa Tężni Solankowej". Jako pierwszy w Starachowicach "Mały CIECHOCINEK"
1 Pan Tadeusz Zieliński 300.000 zł  przyjęty
3. Montaż rolet okiennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach
1 Pani Izabela Tofil 37.212,45 zł  przyjęty
4. Remont dróg dojazdowych do kompleksu garaży przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach usytuowanych między blokami nr 31,29,25 Etap IV
1 Pani Jolanta Gębura 300.000 zł  przyjęty
5. Remont ul. Mickiewicza na Osiedlu "Orłowo" na powierzchni około 560m2
1 Pan Włodzimierz Orkisz 300.000 zł  przyjęty
6. Rewitalizacja osiedla Stadion i Majówka (dotyczy ul. Zachodniej 1, Radomska 58-64, Majówka 12,14,14A, ul. Staszica 9,11) - wykonanie miejsc parkingowych, chodników i inne
1 Pan Ryszard Adamczyk 300.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie
7. Budowa skateparku w centralnej części miasta Starachowice - plac „Pod Skałkami”
2 Pani Magdalena Iwan 290.000 zł  przyjęty
8. „Ciechocinek w Starachowicach - ogólnodostępna tężnia solankowa wraz z wiatą na placu rekreacyjnym pod Skałkami”
2 Pan Krystian Sadza 300.000 zł  przyjęty
9. Rewitalizacja osiedla Skałka etap III (dotyczy ul. Majówka 22,24,26A, Staszica 17 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13) - remont chodników i drogi, doposażenie placu zabaw oraz wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej osiedla Majówka
2 Pan Wiesław Komenda 300.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie
10. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach
2 Pani Iwona Jeziorska 110.000 zł  przyjęty
11. Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach
2 Pani Anna Szczodrak 80.000 zł przyjęty 
12. „Biblioteka bez barier” - remont schodów wejściowych z podjazdem dla wózków do wypożyczalni głównej miejskiej biblioteki publicznej oraz remont barierki przy tarasie
3 Pan Bogusław Adamczyk 60.000 zł  przyjęty
13. Budowa ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych nr 7,8 i 9
3 Pan Andrzej Niemiec 25.000 zł  odrzucony
UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Starachowicach - Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

14. Remont chodnika biegnącego za budynkami Kraszewskiego 2 oraz Kraszewskiego 4 od chodnika przy ul. Sienkiewicza do chodnika przy ul. Kochanowskiego
3 Pan Ryszard Ziemnicki 30.000 zł  przyjęty
15. Renowacja i odbudowa placu rekreacyjnego przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach
3 Pan Artur Cybulski 109.495 zł przyjęty 
 16. Rewitalizacja osiedla Żeromskiego, Młynówka - etap I
3 Pan Ryszard Bachowski 300.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie
 17. Wykonanie remontu - położenie nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej (od lokalu Krówka i Połówka) do nowej drogi w ciągu ul Słonecznej do Staropolskiej
3 Zbigniew Kuźdub 300.000 zł  przyjęty w ograniczonym zakresie
 18. Budowa drogi przy ul. Wąsika Kowalskiego wraz z odwodnieniem - I etap
4 Pani Anna Wrona 300.000 zł  przyjęty 
 19. Budowa punktu widokowego wraz z konserwacją, zabezpieczeniem i oświetleniem trzech krzyży
4 Pani Lidia Grabowska 300.000 zł  przyjęty 
 20. Plac zabaw - dzieci starsze (Budowa placu zabaw dla dzieci starszych przy zbiorniku wodnym Lubianka)
4 Pan Damian Żabicki 300.000 zł przyjęty 
 21. Przebudowa nieutwardzonej ulicy Lutosławskiego na długości 230 m z odwodnieniem i oświetleniem
4 Pan Krzysztof Zuba  300.000 zł   przyjęty
 22. Remont nawierzchni asfaltowej bez wymiany krawężników drogowych ul. Joachima Lelewela w Starachowicach
4 Pani Anna Tarno 300.000 zł   przyjęty
Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję