Menu

Referat Zamówień Publicznych

Pracownicy Referatu Zamówień Publicznych

Dorota Skwarlińska
Stanowisko: kierownik
Pokój: 112 (I piętro)
Tel: 41-273-82-75
e-mail: dorota.skwarlinska@starachowice.eu

Magdalena Palacz
Stanowisko: inspektor
Pokój: 112 (I piętro)
Tel: 41-273-82-75
e-mail: magdalena.palacz@starachowice.eu

Edyta Hamera
Stanowisko: inspektor
Pokój: 112 (I piętro)
Tel: 41-273-82-75
e-mail: edyta.hamera@starachowice.eu

e-mail: zamowienia@starachowice.eu

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych należy:

1. Prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszystkich postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez urząd.

2. Nadzorowanie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych dokonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

3. Przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych.

4. Udzielanie wyjaśnień i informacji dot. problematyki zamówień publicznych komórkom organizacyjnym urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym.

5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urząd.

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

7. Udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem w tym publikacja na stronach BIP.

Autor: Magdalena Palacz
magdalena.palacz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję