Menu

Biuro Rady Miejskiej

Pracownicy Biura Rady Miejskiej

Halina Zarzycka
Stanowisko: kierownik
Pokój: 131 (I piętro)
Tel: 41-273-83-12
e-mail: halina.zarzycka@starachowice.eu

Anna Grudniewska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 131 (I piętro)
Tel: 41-273-83-10
e-mail: anna.grudniewska@starachowice.eu

Pokój: 131 (I piętro)

e-mail: radamiejska@starachowice.eu

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. Obsługa organizacyjno-kancelaryjna Rady Miejskiej, komisji i zespołów.
 2. Dokumentowanie prac komisji, sesji Rady oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.
 3. Prowadzenie rejestru:
  1. uchwał Rady;
  2. skarg i wniosków zgłaszanych do Rady;
  3. interpelacji i zapytań radych.
 4. Ewidencja i obsługa korespondencji Rady Miejskiej.
 5. Realizacja zadań wynikających z obowiązku przekazywania uchwał do wojewody oraz do redakcji wojewódzkiego dziennika urzędowego.
 6. Przekazywanie Prezydentowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych.
 7. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady i komisji.
 8. Opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady.
 9. Przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych.
 10. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych.
 11. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu.
 12. Publikacja na stronie BIP urzędu:
  1) materiałów z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej;
  2) interpelacji i zapytań Radnych wraz z odpowiedziami;
  3) wykazów imiennych głosowań Radnych;
  4) wymaganych prawem informacji dotyczących petycji wpływających do Rady;
  5) oświadczeń majątkowych Radnych.
Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję