Menu

Odpady komunalne

ulotka 1

Od pierwszego lipca 2013 roku w całym kraju obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie bez racji zmiany, które ma on spowodować określane są mianem rewolucji. Wprowadza je nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasadniczym elementem wprowadzanych zmian jest przejęcie przez gminy obowiązku odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania przez gminy. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nie będzie się już opłaciło wyrzucać odpadów na dzikie wysypiska zaśmiecające nasze miasta i lasy, bo wszyscy mieszkańcy objęci będą systemem, który zakłada obligatoryjne opłaty za wywóz śmieci. Odpady to także cenny surowiec, który warto ponownie wykorzystywać. Dlatego zwiększenie poziomu recyklingu to kolejny z ważnych celów, który przyświecał inicjatorom wprowadzanych zmian.

Wprowadzone nowelizacją ustawy przepisy obowiązują również w Starachowicach. Jednak zmiany w systemie gospodarowania odpadami jakie zachodzą w naszym mieście należałoby raczej nazwać ewolucją, gdyż nie są one tak daleko idące jak w innych miastach.

Trzeba bowiem pamiętać, że mieszkańcy Starachowic już przed kilkunastu laty w drodze referendum upoważnili gminę do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, a wiele rozwiązań wprowadzanych przez nowy system gospodarowania odpadami jest u nas od dawna stosowanych i nie wymaga wprowadzenia, ale co najwyżej korekty, jak w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję