Remont dróg dojazdowych do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 25 i 31

W Okręgu Nr 4 został zgłoszony tylko jeden projekt pn. "Remont dróg dojazdowych do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja 25 i 31. Koszt realizacji zadania 69.421,20 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało m.in.; prace rozbiórkowe starej nawierzchni wykonanej z trylinki, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 271,40 m2 oraz wykonanie odwodnienia terenu.

 

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj