Opracowanie dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych od ul. Zakładowej do SCK oraz montaż monitoringu na ulicy Robotniczej

W Okręgu Nr 2 na trzy poddane pod głosowanie projekty wygrał projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych od ul. Zakładowej do SCK oraz montaż monitoringu na ulicy Robotniczej" - 56 głosów na ogólną liczbę głosów w okręgu 114.

W ramach zadania została zamontowana kamera przy ul. Robotniczej - koszt: 57.810 zł. 

Pozostała część zadania będzie realizowana w 2018 r.

 

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj