Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu "Skałka" wraz z instalacją oświetlenia miejskiego - etap I

W okręgu Nr 2 na 6 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu "Skałka" wraz z instalacją oświetlenia miejskiego - etap I” - 374 głosy na ogólną liczbę głosów w okręgu 692.

Koszt budowy to 434.462,69 zł. 

Wykonano ciąg pieszo – rowerowy, ławki, kosze na śmieci oraz kilkanaście nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj