Budowa: Placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu (terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze Etap II

W Budżecie Miasta na 2017 r. ujęto realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego z edycji 2016 r. Projekt uzyskał 117 głosów na ogólną liczbę 427 głosów oddanych w okręgu nr 1. 

W ramach inwestycji zagospodarowano teren przyległy do placu zabaw. Prace polegały na budowie i odtworzeniu chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia poprzez: realizację robót ziemnych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, wykonanie drogi manewrowej i chodników z betonowej kostki brukowej, utwardzenie terenu płytami ażurowymi, realizację robót elektromontażowych, robót remontowych przy altance śmietnikowej, urządzenie zieleńców i wykonanie prac porządkowych. Kwota brutto inwestycji: 209.371,77 zł.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj