Remont ulicy Józefa Dwernickiego

W okręgu Nr 4 na 13 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Remont ulicy Józefa Dwernickiego” - 262 głosy na ogólną liczbę głosów w okręgu 708.

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w Okręgu Nr 4 wyniosły: 271.825 zł. Kwoty po przetargu: 293.659,88 zł.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj