Remont ul. Wojska Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem

W okręgu Nr 3 na 32 projekty poddane pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Remont ul. Wojska Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem” - 100 głosów na ogólną liczbę głosów w okręgu 953.

Planowany koszty realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w Okręgu Nr 3 wynosił: 300.000 zł. Zadanie zostało zakończone. Koszt realizacji to: 233.050,39 zł.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj