Budowa: Placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu (terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze

 

W okręgu Nr 1 na 15 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Budowa: Placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu (terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze” - 136 głosów na ogólną liczbę głosów w okręgu 634.

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w Okręgu Nr 1 wynosił: 260.000 zł. Realizacja projektu zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 268.501,10 zł.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Drukuj