Menu

PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 R.

 Lp.  Nazwa zadania  Okręg  Zgłaszający  Koszt  Weryfikacja
1 Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4.
 Pan Krzysztof Urbański  52.000 zł Przyjęte w zakresie - odcinek 200 mb. 
Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej Nr 1)
1 Pani Gabryiela Anyst 48.000 zł przyjęty
3  Budowa schodów terenowych od ul. Zakładowej do SCK. Etap I - projekt
 2  Pan Włodzimierz Orkisz 52.000 zł  przyjęty 
Adaptacja - zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze
2 Pani Dorota Wieczorkiewicz 52.000 zł przyjęty
Modernizacja ciągu pieszego stanowiącego połączenie ul. Zakładowej 4 z ul. 1-go Maja oraz schodków leżących na końcu rozwidleń tego ciągu (modernizacja dotyczy wyłącznie odcinka położonego na terenach gminnych)
2 Pan Mirosław Adamus 52.000 zł przyjęty
Gwiazdy na Zakładowej - czyli festyn rodzinny z występem znanych piosenkarzy Polskiej sceny muzycznej
2 Pan Krzysztof Makoski 51.000 zł odrzucony
UZASADNIENIE
Zgodnie z stanowiskiem Starachowickiego Centrum Kultury organizacji koncertu piosenkarza Polskiej sceny muzycznej oraz koszt organizacji koncertu nie mieszczą się w proponowanej kwocie. Ponadto proponowane miejsce organizacji koncertu mogłoby nie uzyskać pozytywnej opinii właściwych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych.
7  Budowa 10-ciu miejsc postojowych z możliwością rozbudowy w zależności od potrzeb
Pan Zenon Krzeszowski  50.000 zł  przyjęty
Budowa parkingu przy ul. Harcerskiej 6
3 Pan Mariusz Patryk Kurek 52.000 zł przyjęty w zakresie projekt
Remont i modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Starachowicach ul. Szkolna 14
3 Pan Artur Kalista 52.000 zł przyjęty
10  Modernizacja istniejących zatok parkingowych oraz ewentualna budowa nowych miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do budynków przy ul. Radomskiej 50,52 i 54  Pan Mirosław Zięba 52.000 zł  przyjęty 
11  Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja blok nr 31 ETAP II
4 Pan Dariusz Grunt 52.000 zł przyjęty
12  Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Starachowicach
4 Pani Karolina Pędzisz 49.000 zł 14.07.2017 r.
13  Bezpieczny plac zabaw dla dzieci i młodzieży na osiedlu Stadion
4 Pani Joanna Kopeć 52.000 zł przyjęty
14  Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja
Pan Paweł Żak  52.000 zł  przyjęty w zakresie projekt 
15  Wykonanie chodnika z jednej strony ul. Topolowej - ciągu pieszego na odcinku ok. 220-230 metrów
5 Pan Grzegorz Bielecki 52.000 zł przyjęty
16

Wykonanie miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22)

6 Pani Renata Gębura 52.000 zł przyjęty
17  Wykonanie około 15 szt. miejsc postojowych na skwerze w pobliżu budynków Majówka 17, 17a, 19, 19a
6 Pan Andrzej Jamka 52.000 zł przyjęty
18  Wymiana nawierzchni chodnika oraz drogi dojazdowej wzdłuż budynku Majówka 6
6 Pani Anna Rymarczyk 52.000 zł przyjęty
19   Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych (ul. Leśna)
 7 Pan Henryk Jaros  52.000 zł  przyjęty 
20  Remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 11
7 Pani Elżbieta Kornecka 50.000 zł przyjęty
21   Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopalnianej (za budynkiem przy ul. Granicznej 14
8  Pan Stanisław Kwiatkowski 48.000 zł  przyjęty 
22  ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY BLOKACH UL. GRANICZNA 12 i 14 - ETAP I oraz DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA W/W SKWERZE WRAZ Z WYMIANĄ ŁAWEK
8 Pan Marcin Sowula 52.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
23  BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO (odcinek parku od stacji benzynowej „PERŁA” do ronda u zbiegu ulic Leśnej, Kościelna)
9 Pan Janusz Garbarczyk  52.000 zł  przyjęty 
24   Wykonanie monitoringu przy ulicy Na Szlakowisku 7,9,11
10 Pan Zbigniew Ceglarski  52.000 zł  przyjęty w zakresie monitoringu - jedna kamera
25  Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap)
10 Pan Paweł Lewkowicz 50.538,75 zł przyjęty
26  Ścieżka spacerowa wzdłuż zakola ul. Wojska Polskiego 
11 Pan Marek Gierada  52.000 zł  przyjęty 
27  Wykonanie częściowego remontu nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Społecznego przy ulicy Wojska Polskiego 7a wraz z miejscami postojowymi
11 Pan Jan Trzos 52.000 zł przyjęty
28   Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do osiedla "Skarpa" oraz chodnika od strony ulicy Aleja Armii Krajowej do ulicy Waryńskiego Etap I
12  Pan Wojciech Jędrzejewski 52.000 zł  przyjęty 
29  Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Czerwonego Krzyża 1 i remont chodników
12 Pani Agnieszka Jezulin 24.500 zł przyjęty
30   Remont chodnika i schodów wraz z budową oświetlenia od ul. Kraszewskiego do ul. Reja
13 Pan Wojciech Bachowski  50.500 zł  przyjęty 
31  Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, prostopadłych do ulic Reja na odcinku od budynku ul. Reja 4 do przejścia dla pieszych przy ul. Reja 2
13 Pan Andrzej Niemiec 40.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
32  Oświetlenie ulicy Kraszewskiego
13 Pan Kazimierz Ziemnicki 32.000 zł przyjęty w zakresie projekt
33  BUDOWA 10 SZT. MIEJSC POSTOJOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
13 Pan Krzysztof Molenda 52.000 zł przyjęty
34  Wykonanie 12 szt. miejsc postojowych oraz wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynkach Kochanowskiego 1,2 i Reymonta 5
13 Pan Marek Rozmus 52.000 zł przyjęty w zakresie projekt
 35 Wykonanie 20 szt. miejsc postojowych wzdłuż budynku Żeromskiego 6 od strony północnej
13 Pani Alicja Narwid 52.000 zł przyjęty w zakresie projekt
36  Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu Żeromskiego, przy ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego), przy ulicy Żeromskiego (między blokami Żeromskiego 1, a Żeromskiego 3 od strony Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej) wraz z budową chodnika, doposażenie istniejącego placu zabaw między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2.
13 Pan Marek Wójcik 51.998 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
 37 Zaprojektowanie łącznika od ul. Górnej do nowo wykonywanej inwestycji drogowej w ciągu ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej 14 Pan Zbigniew Kuźdub 10.000 zł  przyjęty
38  Remont nawierzchni chodnika przy ulicy osiedlowej wzdłuż budynków ul. Górna 7, 9a, 11a wraz z naprawami nawierzchni asfaltowej ulicy
14 Pan Jerzy Kłusek 52.000 zł przyjęty
39  Modernizacja parkingu przy ul. Kościelnej 36-40
14 Pan Zbigniew Pyzik 16.800 zł przyjęty
40  Remont chodnika i schodów w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 15 Pan Mariusz Konarski 52.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
41  Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem (teren przy kotłowni ZEC Aleja Najświętszej Marii Panny)
16 Pan Józef Maciąg 52.000 zł odrzucony
UZASADNIENIE
Zgodnie z stanowiskiem Referat Architektury i Planowania Przestrzennego i Zarządzania Nieruchomościami proponowana do realizacji inwestycja nie znajduje się na terenach należących do Gminy Starachowice
42  Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Łazy na długości około 230 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wspólnej na odcinku drogi będącym własnością Gminy Starachowice
16 Pan Robert Sowula 52.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
43  Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I
17 Pani Agata Woźniak 52.000 zł przyjęty
 44 BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Szkoła Podstawowa Nr 6)
18 Pani Alfreda Kiełek 52.000 zł przyjęty
45  Remont chodnika przy ulicy Joachima Lelewela
19 Pan Krzysztof Zuba 51.975 zł przyjęty
46  INSTALACJA NOWYCH LAMP LED na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke-Bosaka i Pustowójtówny ETAP II DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO przy ul. Pustowójtówny (TRAMPOLINA MIEJSKA, HUŚTAWKA RODZINNA, HAMAK MIEJSKI, ZIELEŃ)
20 Pan Piotr Babicki 52.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
47  Remont odcinka ulicy Jeleniej I ETAP projektowanie oraz budowa oświetlenia (uzupełnienie oświetlenia)
21 Pan Tomasz Andrzejewski 52.000 zł przyjęty w zakresie tereny Gminy Starachowice
48  Budowa ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci
22 Pani Urszula Kućma 52.000 zł przyjęty
49  Projekt utwardzenia ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Letniskowej
23 Pan Andrzej Lesiak 35.000 zł przyjęty w zakresie projekt remontu

pdfProjekty zgłoszone przez mieszkańców - plik pdf47.68 KB

pdfWeryfikacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców53.32 KB

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję