Menu

Pomniki

Pomnik Obrońcom StarachowicPomnik Obrońcom Starachowic 1939

Pomnik jest usytuowany przy zbiegu ulic Aleja Niepodległości i Benedyktyńskiej. Pomnik jest wykonany z betonu. Tablica została wykonana z brązu. Na pionowej płycie z betonu napis: 6.IX.1939. Przed pomnikiem jest ustawione działko przeciwlotnicze, a wzdłuż alejki umieszczono napis z betonowych liter OBROŃCOM STARACHOWIC.
Na tablicy z brązu napis: 6 WRZEŚNIA 1939 R. / BATERIA PRZECIWLOTNICZA CYWILNEJ OBRONY STARACHOWIC / ZMUSIŁA DO ODWROTU CZOŁÓWKĘ PANCERNĄ WOJSK NIEMIECKICH / W ODWECIE NIEMCY ZAMORDOWALI 23 OSOBY NA TERENIE WANACJI I MICHAŁOWA / CZEŚĆ PAMIĘCI PIERWSZYM OFIAROM TERRORU / SPOŁECZEŃSTWO / STARACHOWICE 6.IX.1984 R.


Pomnik poświęcony Bohaterom Starachowic
Pomnik poświęcony Bohaterom Starachowic 1939-1945

Pomnik znajduje się na skwerze przy zbiegu ulic Partyzantów i Konstytucji 3-go Maja. Pomnik został wykonany z piaskowca i odsłonięty 31 sierpnia 1979 roku. Treść napisu: BOHATEROM STARACHOWIC 1939-1945. 29 października 1945 roku został odsłonięty pomnik przy ul. Bema, który postawiono na hałdzie pokopalnianej. W miejscu tym zostały złożone szczątki ludzi zamordowanych przez hitlerowców w Starachowicach. W 1952 roku rozbudowa Fabryki Samochodów Ciężarowych spowodowała przeniesienie pomnika na skwer obok ówczesnej siedziby PZPR. Pomnik ten rozebrano w 1979 roku.


Pomnik żołnierzy radzieckich
Pomnik żołnierzy radzieckich

Pomnik znajduje się na skwerze przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Został odsłonięty 9 czerwca 1946 roku. Pomnik jest wykonany z kamienia ciosanego – piaskowca. W górnej części znajduje się pięcioramienna gwiazda. W podstawie pomnika znajduje się granitowa tablica z napisem w języku rosyjskim. Napis na tablicy – w tłumaczeniu: BOHATEROM POLEGŁYM ZA WYZWOLENIE Z NIEMIECKIEGO JARZMA / MIASTO STARACHOWICE


Pomnik upamiętniający zdobycie niemieckiego więzienia
Pomnik upamiętniający zdobycie niemieckiego więzienia

Pomnik usytuowany przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – w miejscu byłego więzienia „Biały Domek”. Pomnik został odsłonięty 15 sierpnia 1993 roku w 50. rocznicę akcji. Napis na tablicy z brązu: 7 SIERPNIA 1943 ROKU W TYM MIEJSCU / ODDZIAŁ ARMII KRAJOWEJ „SZAREGO” ANTONIEGO HEDY / OPANOWAŁ NIEMIECKIE WIĘZIENIE UWALNIAJĄC OKOŁO 70 WIĘŹNIÓW WIĘKSZOŚCI ŻOŁNIERZY AK / STARACHOWICE SIERPIEŃ 1993 / SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC / ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK


Pomnik Pamięci Polskich RobotnikówPomnik Pamięci Polskich Robotników

Pomnik znajduje się na placu kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych przy ul. Świętej Barbary. Odsłonięty 13 grudnia 1994 roku. Na żeliwnej tablicy krzyż wraz z orłem w koronie i napis: KTÓRYŚ SKRZYWDZIŁ CZŁOWIEKA PROSTEGO / ŚMIECHEM NAD KRZYWDĄ JEGO WYBUCHAJĄC / GROMADĘ BŁAZNÓW WOKÓŁ SIEBIE MAJĄC / NIE BĄDŹ BEZPIECZNY / POETA PAMIĘTA / CZESŁAW MIŁOSZ * POLSKIM ROBOTNIKOM ZAMORODOWANYM W CZASACH TOTALITARNYCH RZĄDÓW POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ / STARACHOWICE 13.XII.1994 R. / NSZZ SOLIDARNOŚĆ


Pomnik Niepodległości
Pomnik Niepodległości

Pomnik znajduje się przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Obiekt odsłonięto w 2004 roku i jest repliką pomnika niepodległości z 1993 roku. Fundatorem pomnika było Społeczeństwo Starachowic. Pomnik w formie kilkumetrowego obelisku, w górnej części – umiejscowiony medalion z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Treść napisu na obelisku z 1993 roku brzmiała: 1918 – 1933 / W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE I SPOŁECZEŃSTWO. W dniu 25 kwietnia 2004 roku nastąpiło odsłonięcie Pomnika Niepodległości. Odsłonięcia pomnika dokonali: Joanna Onyszkiewicz – wnuczka Marszałka Piłsudskiego, Stanisław Kępiński, Antoni Heda, Zdzisław Rachtan, Jadwiga Walendzik, Franciszek Bródka, Tadeusz Cielecki i Mieczysław Truchlewski. Poświęcenia dokonał ks. bp. senior Edward Materski. Na obelisku znajduje się medalion z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i datami: 1918 – 1933 – 1989 – 2003 Niżej metalowa tablica z napisem: W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE / SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC // W 85 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC W granicie wyryty napis: BÓG HONOR OJCZYZNA W podstawie umieszczano tablice z czarnego granitu: od strony zachodniej : KAMIEŃ WĘGIELNY POŚWIĘCONY W DNIU 10.VIII.2003 R. od strony północnej: PROJEKT BRYŁY POMNIKA INŻ. BUD. LĄD. FRANCISZEK JERZY ADAMCZYK / REPLIKA ORŁÓW ARTYSTA RZEŹB. ZBIGNIEW ADAMCZYK / KONSTRUKCJA I MONTAŻ INŻ. JERZY TRUCHLEWSKI / INICJATORZY ODBUDOWY POMNIKA / NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY / ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ / ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – niżej znak Polski Walczącej od strony wschodniej: WZNIESIONO W 2003 ROKU W POBLIŻU MIEJSCA W KTÓRYM STAŁ / POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI ZBURZONY PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW W 1940 ROKU


Pomnik Batalionów Chłopskich
Pomnik Batalionów Chłopskich

Pomnik znajduje się na osiedlu Michałów – na terenie kościoła pw. NMP Królowej Polski przy ulicy Ostrowieckiej. Odsłonięcia dokonano w październiku 2004 roku. Na postumencie wykonanym z cegły usadowiono tablicę granitową. W lewym górnym rogu tablicy znajduje się krzyż metalowy z orłem i napisem. Na ramieniu poziomym krzyża: BCH WP. Na pionowym : 1940 – 1945. Napis obok krzyża: W HOŁDZIE POLEGŁYM I ZMARŁYM ŻOŁNIERZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH / ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ / WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W LATACH 1940-1945. Niżej napis: TYM KTÓRZY ŻYWIĄ I BRONIĄ / W 64 ROCZNICĘ POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH / MIEJSKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY BCH W STARACHOWICACH / 8 – X – 2004


Krzyż Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Krzyż Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Znajduje się on na skwerze Ofiar Zbrodni Katyńskiej w pobliżu Parku Miejskiego, przy zbiegu ul. Jadwigi Kaczyńskiej i Chopina. Krzyż został odsłonięty i poświęcony w dniu 30 kwietnia 2005 roku. Odsłonięcia krzyża dokonali: Romualda Świdoń, Narcyz Sobolewski i Tadeusz Bilski. Poświęcenia dokonali księża: Józef Domański i Aleksander Sikora. W dniu 17 września 2007 roku poświęcane zostały nowe tablice pamięci z nazwiskami ofiar katyńskich. Poświęcenia dokonał ks. Józef Domański. Na wysokim krzyżu żelaznym napis: OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ 1940 R. Po środku od frontu, naprzeciw krzyża duża metalowa tablica z napisem: KATYŃ / CHARKÓW / MIEDNOJE Z boków tabliczki metalowe z nazwiskami zamordowanych.


Pamiątkowy kamień na miejscu Pomnika Niepodległości
Pamiątkowy kamień na miejscu Pomnika Niepodległości

Znajduje się u zbiegu ul. Radomskiej i Konstytucji 3-go Maja. Obiekt powstał w 1988 roku. Płyta pamiątkowa została postawiona 11 listopada 1988 roku w 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Usytuowana jest w miejscu byłego pomnika niepodległości – zniszczonego przez hitlerowskiego okupanta w 1940 roku. Na kamieniu tablica wykonana z brązu. Treść napisu na tablicy: W 70. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI / SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC / W TYM MIEJSCU STAŁ POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI / ZNISZCZONY PRZEZ OKUPANTA 1940 R. / 11 LISTOPADA 1988 R.


Pomnik poświęcony harcerzom
Pomnik poświęcony harcerzom

Pomnik usytuowany jest przy al. Armii Krajowej obok Szkoły Podstawowej nr 10. Powstał 30 maja 1978 roku. W maju 1991 roku zmieniono tablicę. Na tablicy z brązu krzyż harcerski i napis: / HARCERKOM i HARCERZOM / WALCZĄCYM / O WOLNĄ POLSKĘ / HUFIEC ZHP / W 80 – LECIE / HARCERSTWA / STARACHOWICE MAJ 1991 /


Pomnik poświęcony harcerzomPomnik poświęcony harcerzom „Hik” i „Bogdan”

Pomnik na skraju lasu przy ul. Ostrowieckiej stanął w dniu 6 września 1981 roku w miejscu męczeńskiej śmierci dwóch harcerzy: Henryk Kliczewski „Hik” i Bogusław Cielecki „Bogdan”. Pomnik wykonany z piaskowca. Na płycie krzyż harcerski i napis: / W DNIU 31 STYCZNIA 1944 r / ZGINELI W TYM MIEJSCU / Z RĄK NIEMIECKICH OPRAWCÓW / HARCERZE – ŻOŁNIERZE AK / ZE STARACHOWIC / DH HENRYK KLICZEWSKI „HIK” LAT 32 / DH BOGUSŁAW CIELECKI „BOGDAN” LAT 21 / PAMIĘCI POLEGŁYCH / HARCERZE HUFCA / W 65 ROCZNICE POWSTANIA / HARCERSTWA W STARACHOWICACH / 6 IX 1981r. /


Pomnik poświęcony Pracownikom Zakładów Starachowickich
Pomnik poświęcony Pracownikom Zakładów Starachowickich poległym w latach 1939 – 1945

Pomnik znajduje się przy ul. 1 Maja. Odsłonięcie tablicy 10 kwietnia 1976 roku. Na pomniku znajdują się dwie tablice. Na tablicy z brązu napis: / PRACOWNIKOM / ZAKŁADÓW STARACHOWICKICH / B. CZŁONKOM RUCHU OPORU / POLEGŁYM W WALKACH / Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM / W LATACH 1939 – 1945 / SKŁADA HOŁD / ZAŁOGA F.S.C. / W STARACHOWICACH / XXX / Poniżej wyżej wymienionej tablicy znajduje się tablica z napisem: / Związek Zawodowy „Metalowcy”, / który powstał w 1908r. kontynuując / tradycje wolnościowe i robotnicze, / reaktywuje istniejącą od 1976r. /historyczną tablicę pamiątkową / poświęconą pracownikom – członkom / ZZ „Metalowcy” Zakładów Starachowickich. / 1.05.2011r. /


Pomnik poświęcony rodzinie LesiowskichPomnik poświęcony rodzinie Lesiowskich

Pomnik umiejscowiony jest w ogrodzie przy ul. Perłowej 2. Odsłonięty 25 sierpnia 1996 roku. Na kamieniu tablica marmurowa, podłoże betonowe. Na tablicy napis: / W tym domu mieszkali / WIELCY PATRIOCI, ŻOŁNIERZE POW i ZWZ – AK / POECI – WSPÓŁREDAKTORZY KONSPIRACYJNEGO PISMA / „POBUDKA” / KATARZYNA LESIOWSKA „ATMA” / 1888 – 1943 / DONAT LESIOWSKI „GROM” / 1898 – 1978 / oraz / WANDA SZCZĘSNA – LESIOWSKA / 1909 – 1992 / HARCMISTRZYNI – KOMENDANTKA HUFCA W MŁAWIE / SANITARIUSZKA W TWIERDZY MODLIN 1939 / ZASTĘPOWA „KAMIENI” / KONSPIRACYJNEJ DRUŻYNY HARCEREK „MURY” / W OBOZIE KONCENTRACYJNYM RAVENSBRÜCK / Czerwiec 1996r. / Żołnierze Armii Krajowej /


Pomnik poświęcony Eligiuszowi GołaszewskiemuPomnik poświęcony Eligiuszowi Gołaszewskiemu

Pomnik przy rozjeździe kolejowym pod „Zarżniętą Górą”, niedaleko ul. Mieszała. Powstał 4 sierpnia 1996 roku w miejscu śmierci partyzanta. Na płycie granitowej napis: / 2 SIERPNIA 1944 r. / W AKCJI BOJOWEJ SEKCJI DYWERSYJNEJ PODOBWODU AK STARACHOWICE – „WOLA” / NA POCIĄG WYWOŻĄCY MASZYNY FABRYCZNE / POLEGŁ POD ZARŻNIĘTĄ GÓRĄ / ELIGIUSZ GOŁASZEWSKI / kpr. pchor. „FUL” – lat 20 / Niech trwa pamięć o tych, / którzy walczyli o wolność Ojczyzny / Starachowice, / sierpień 1996 r. / ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ /


Pomnik poświęcony por. Zygmuntowi ProchowiPomnik poświęcony por. Zygmuntowi Prochowi

Pomnik znajduje się przed budynkiem Powiatowej Komendy Policji przy al. Armii Krajowej. Odsłonięty 30 lipca 2000 roku. Wykonany z granitu z kopalni Strzegom, tablica – granit czarny, szwedzki. Na tablicy napis: / PAMIĘCI / por. ZYGMUNTA PROCHA / PRAWNIKA, OFICERA WOJSKA POLSKIEGO I POLICJI / TWÓRCY I SZEFA KONTRWYWIADU / KOMENDY OBWODU IŁŻECKIEGO / ARMII KRAJOWEJ W LATACH 1940 – 1944 / POLEGŁEGO W WALCE Z NIEMCAMI W WIEKU 38 LAT / 19 LUTEGO 1944 W STARACHOWICACH / BÓG * HONOR * OJCZYZNA / WETERANI AK / I PRZYJACIELE / STARACHOWICE 2000 /


Pomnik pamięci Edmunda Massalskiego

Pomnik pamięci Edmunda Massalskiego

Pomnik usytuowany na skwerze przy ulicy Ostrowieckiej (os. Michałów). Obiekt powstał w 1986 roku. Na tablicy z brązu napis: / PAMIĘCI EDMUNDA MASSALSKIEGO / ur. 19.XI.1886r. W MICHAŁOWIE / zm. 27.III. 1975r. W KIELCACH / - WYBITNEGO KRAJOZNAWCY, / REGIONALISTY, PEDAGOGA, DZIAŁACZA PRZYRODY KRAINY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I OBROŃCY JEJ / PIĘKNA. / W SETNĄ ROCZNICĘ / URODZIN / - POLSKIE / TOWARZYSTWO / TURYSTYCZNO / KRAJOZNAWCZE /Pomnik - symbol walki o wolnośćPomnik – symbol walki o wolność

Pomnik usytuowany na skwerze przy ul. Partyzantów. Wykonany z piaskowca ustawiony na betonowym postumencie. Na pomniku nie ma tablicy, ani żadnych napisów.


Pomnik upamiętniający Solidarność
Pomnik upamiętniający „Solidarność”

Pomnik znajduje się przy rondzie im. Solidarności. Odsłonięty 31 sierpnia 2005 roku, w 25 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na kamieniu o nieforemnej bryle napis: /NSZZ / SOLIDARNOŚĆ / 1980 – 2005 /


Pomnik poświęcony Ojcu Świętemu
Pomnik poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Pomnik znajduje się na placu kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Ostrowieckiej (os. Michałów). Odsłonięty 2 października 2004 roku. Pomnik przedstawia figurę Jana Pawła II stojącego na kuli ziemskiej. Na postumencie osadzona tablica pamiątkowa. Na tablicy napis: / OJCU ŚWIĘTEMU / JANOWI PAWŁOWI II / W 25 – TĄ ROCZNICĘ / POWSTANIA PARAFII / N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI / W STARACHOWICACH / STARACHOWICE 02.X.2004 /


Pomnik poległym za Ojczyznę
Pomnik poległym za Ojczyznę

Pomnik usytuowany na placu przy ul. Rynek. Wykonany z piaskowca. Odsłonięty 17 stycznia 1974 roku. Upamiętnia miejsce egzekucji dokonanych przez hitlerowców na mieszkańcach miasta, między innymi 16 Polaków (w tym 3 kobiety), powieszonych przez hitlerowców 6 września 1942 roku na placu Rynku. Na pomniku napis: od frontu: / POLEGŁYM / ZA OJCZYZNĘ /, z tyłu: / MIEJSCE EGZEKUCJI / DOKONANYCH / PRZEZ / HITLEROWCÓW / NA MIESZKAŃCACH / MIASTA / W ROKU 1942 / WZNIESIONO / W 30 ROCZNICĘ / 1944 – 1974 /

Pomnik upamiętniający akcję AK
Pomnik upamiętniający akcję AK na Erika Schütza

Pomnik usytuowany na placu przy ul. Rynek. Odsłonięty 28 maja 1994 roku. Na granitowym kamieniu – czarna płyta z marmuru, na której widnieje napis: / W tym miejscu 25 maja 1944 roku / podczas wykonywania wyroku / PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO / na inspektorze radomskiego gestapo / polegli: / BOLESŁAW PAPI / kpr. pchor. „CZERW” / MICHAŁ NOWAK / plut. „PIERWIOSNEK” „JACHA” / żołnierze grupy dywersyjnej / Podobwodu Armii Krajowej „WOLA” – Starachowice / W pięćdziesiątą rocznicę tej akcji / ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK / HARCERZE I SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC /


Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego
Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego – obrońcom Ojczyzny we wrześniu 1939 r.

Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ul. Radomskiej. Wykonany z piaskowca. Postawiony w 2009 roku. Na pomniku, powyżej napisów wyryty orzełek, a po lewej krzyż. Treść napisu na pomniku: / TU SPOCZYWAJĄ / ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO / OBROŃCY OJCZYZNY / WE WRZEŚNIU 1939 ROKU / ALFONS LAMKOWSKI / PPOR. 64 PUŁKU PIECHOTY / UR. 18.10.1915 † 7.09.1939 / ADAM DROZD / STRZELEC / UR. 5.08.1912 † 17.09.1939 / WŁADYSŁAW KUBÓW / STRZELEC / UR. 11.11.1916 † 14.09.1939 / FRANCISZEK LABUDA / STRZELEC / † 16.09.1939 / STANIAŁAW TRESKA / STRZELEC / UR. 12.09.1914 † 12.10.1939 / ALFONS BRUNON ALEKS LEMKOWSKI / STARSZY STRZELEC / UR. 17.07.1916 † 09.1939 /. Na postumencie napis: / „GLORIA VICTIS” / W 70 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ / STARACHOWICZANIE / BÓG HONOR OJCZYZNA /.

Pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej

Pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej z 1940 r. i ofiarom tragedii Smoleńskiej z 2010 r.

Pomnik znajduje się przy kościele p/w Świętej Trójcy przy ul. Kościelnej. Wykonany z granitu. Poświęcony 10 kwietnia 2011 r. Po środku pomnika wyryty krzyż, oddzielając część katyńską od smoleńskiej. Napis na pomniku: nad krzyżem: / MORTUI VIVUNT /, po lewej stronie: / KATYŃ, TWER / CHARKÓW / 1940 / JÓZEF BIELEJEC / JULIAN BUCHCIK / JAN CERTOWICZ / ALEKSANDER CZERNIEWSKI / MIECZYSŁAW FADER / BOLESŁAW GUZIK / EDWARD HRYNIEWICKI / FRANCISZEK KACPRZAK / LEON HIPOLIT KAMOCKI / EDWARD KICIŃSKI / STANISŁAW KOSTRZEWA / JAN KULICZKOWSKI / KAZIMIERZ LIPKO / STANISŁAW MAMCARZ / HENRYK MATKOWSKI / WACŁAW SENDEROWSKI / JAN SIKORA / WŁADYSŁAW SŁOKA /JARZY STĄPOREK / STEFAN STEFANOFF / WŁADYSŁAW STĘPIEŃ / JÓZEF SULIŃSKI /STEFAN SUSKI / WACŁAW WYRZYKOWSKI /ZYGMUNT ZBROJA / WACŁAW ZIMOWSKI /, po prawej stronie: / SMOLEŃSK / 10 KWIETNIA / 2010 / PREZYDENT RP / LECH KACZYŃSKI / Z MAŁŻONKĄ MARIĄ / PREZYDENT II RP / RYSZARD KACZOROWSKI / ORDYNARIUSZ POLOWY WP / KS. BP GEN. BRONI / TADEUSZ PŁOSKI / PREZES STOWARZTSZENIA / „PARAFIADA” / O. JÓZEF JONIEC SchP / PODSEKRETARZ STANU / W MINISTERSTWIE KULTURY / i DZIEDZICTWA NARODOWEGO / TOMASZ MERTA / SEKRETARZ GENERALNY / RADY OCHRONY PAMIĘCI / WALK i MĘCZEŃSTWA / ANDRZEJ PRZEWOŹNIK / ORAZ / OSOBY TOWARZYSZĄCE / W DRODZE DO KATYNIA, / BY ODDAĆ HOŁD / OFIAROM Z 1940 R. /. Na postumencie napis: / DĘBY PAMIĘCI / POSADZONE DLA UHONOROWANIA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ, / ZWIĄZANYCH ZNASZYM MIASTEM I PARAFIĄ, / ZAMORDOWANYCH STRZAŁEM W TYŁ GŁOWY PRZEZ NKWD / W ZWIĄZKU SOWIECKIM W 1940 R. / ORAZ / OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM / 10 KWIETNIA 2010 R. /.

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję