Menu

Zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest prezydent miasta.

Do zadań prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków

zagrożeń na terenie gminy;

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu

zarządzania kryzysowego;

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu

zarządzania kryzysowego;

d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze

terrorystycznym;

f) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie

przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze

terrorystycznym;

g) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania te prezydent miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu miasta właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego.

Zespół jest powoływany przez prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Autor: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję