Menu

Modernizacja ulicy Osiedlowej

Nowa nawierzchnia ulicy Osiedlowej

Zostały zakończone roboty budowlane przy ulicy Osiedlowej w Starachowicach.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ''MOBIS'' Sławomir Zieliński. Inwestycja była realizowana pod nazwą ''Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I''. To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z inicjatywy starachowiczan w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku wykonanych robót nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona nawierzchnią rozbieralną z betonowej kostki brukowej. Opaskę (pobocze) utwardzono kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym. Modernizacją objęto ulicę na długości 191 m.b. i szerokości jezdni 3,5 m.b. Roboty rozpoczęto dnia 18.04.2018 r., zakończono dnia 29.06.2018 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Koszt wykonanych robót to kwota 134.831, 43 zł.

ulica Osiedlowa

 

Zakres robót budowlanych obejmował:

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie obustronnych oporników,

- wykonanie podbudowy nośnej,

- ułożenie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

- obustronne utwardzenie opaski.

Prezydent Miasta Marek Materek podziękował wnioskodawcom, którzy złożyli projekt do Budżetu Obywatelskiego oraz Joannie Główce radnej Rady Miejskiej.

 

osiedlowa przed wykonaniem inwestycji

                                                                                                         Ulica Osiedlowa przed wykonaniem inwestycji

 

Osiedlowa po wykonaniu iwestycji

                                                                                                            Ulica Osiedlowa po wykonaniu inwestycji

Autor: Małgorzata Zatorska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję