Menu

Budżet Obywatelski 2022

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2022 R.

Drodzy Mieszkańcy

W tym roku będziemy decydować o tym, które projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2022 r.. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 600.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasto będzie traktowane jako jedne okręg wyborczy. Wystarczy zaprojektować przedsięwzięcia, na które warto wydać pieniądze, opisać swoje pomysły, a przede wszystkim zacząć działać!

Opłaca się decydować!

Pomysł

Uczestnicząc w planowaniu i rozdysponowaniu środków mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście, możemy wytyczyć tor jego rozwoju na następne lata, pomóc wprowadzić zmiany, o których rozmawiamy ze swoimi znajomymi, sąsiadami czy przyjaciółmi, a których nikt poza nami nie zauważał. Rozejrzyjmy się wokół i sami zdecydujmy czego potrzebuje nasze osiedle, ulica, okręg!

Opisz swój pomysł, zbierz 10 podpisów osób, które go popierają złóż projekt. Podczas głosowania to Ty i Twoi znajomi oraz pozostali mieszkańcy miasta zdecydują, na co wydać gminne pieniądze w 2022 r.

 

Kto może zgłosić projekt ?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.

Jak przygotować formularz wniosku ?

Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC można pobrać ze strony internetowej https://obywatelski.starachowice.eu lub w wersji papierowej Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Na stronie znajdziesz też informacje jak krok po kroku wypełniać formularz.

 

PAMIĘTAJ !

KOSZT PROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE ZADANIA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ

600.000 zł

 

Gdzie złożyć wypełniony formularz/wniosek ?

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia możesz złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@starachowice.eu

 

Wniosek złożony, co dalej ?

Twój wniosek podlega weryfikacji pod względem poprawności i kompletności wypełnienia. Jeżeli czegoś w nim brakuje, bądź pojawił się błąd, zajmująca się Twoją sprawą komórka merytoryczna może zgłosić się do Ciebie o jego uzupełnienie lub poprawienie.

Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawione będą Radzie Miejskiej w Starachowicach i podane do publicznej wiadomości.

 

Promocja

Tylko od Państwa zależy ile osób dowie się o Waszym projekcie. Możecie opowiedzieć o nim sąsiadom i znajomym, wykonać ulotki promocyjne, nagrać krótki film dotyczący problemu
i udostępnić go w mediach społecznościowych. To Wasze miasto, działając aktywnie pomagacie zmieniać je na lepsze!

 

Głosowanie - czy to takie trudne ?

Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który jest zameldowany na terenie miasta. Głosować będzie można na platformie internetowej budżetu obywatelskiego dostępnej w okresie głosowania na stronie budżetu obywatelskiego miasta Starachowice http://obywatelski.starachowice.eu/ lub głosując tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45.

 

Wyniki głosowania

Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

 

Harmonogramu realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego

Miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego:

a. Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,

b. Od 04.05.2021 r. do 16.07.2021 r.

Termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do 30.07.2021 r.Termin głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:

a. głosowanie internetowe od 06.09.2021 r. do 12.09.2021 r.

b. głosowanie tradycyjne od 13.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:
do 24 września 2021 r.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję