Menu

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 30.11.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  1. Strugowej, część nieruchomości oznaczona jako działka nr 1802/1 (obręb 0003) na część nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych - działka nr 1798/2 (obręb 0003), - kliknij treść zarządzenia

  2. Smugowej, część nieruchomości oznaczona jako działki nr 2470/3, 2482/5, 2483/8, 2483/10 (obręb 0004) na część nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych- działka nr 2471/3 (obręb 0004), - kliknij treść zarządzenia

oraz wykaz dotyczący części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Stanisława Moniuszki, oznaczonej jako działka 1157/2 (obręb 0003), przeznaczonej do zbycia jako ekwiwalent za nieruchomość przejętą na własność Gminy Starachowice, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 101, telefon nr 41 273-82-21.

 

PREZYDENTA MIASTA

STARACHOWIE

/-/

MAREK MATEREK

Autor: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję