Menu

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej przy ul. Młynarskiej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Młynarskiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka nr 188 o powierzchni 0,3401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00006952/3.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 338 250,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 14.10.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 34 000,00 zł najpóźniej do dnia 07.10.2021 r. oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 07.10.2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 435/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 06.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Młynarskiej- kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Autor: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję