Menu

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej przy Alei Świętego Jana Pawła II.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy Alei Świętego Jana Pawła II,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 1891/13 o powierzchni 0,1604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/0002090/7.

Cena wywoławcza brutto do trzeciego przetargu wynosi 250 000,00 zł.

Trzeci przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 18.08.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 25 000,00 zł najpóźniej do dnia 11.08.2021 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 339/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 09.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy Alei Świętego Jana Pawła II- kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

MAREK MATEREK

Autor: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję