Menu

Uchwała krajobrazowa (reklamowa)

Uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

 

Uchwała Nr XI/9/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Starachowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane jest nową edycją tzw. uchwały krajobrazowej, obowiązującej na terenie miasta Starachowice. Treść nowej uchwały jest rozwinięciem i uszczegółowieniem zapisów uchwały dotychczas obowiązującej, która dodatkowo wprowadza strefę pośrednią, czyli strefę żółtą.

Główne zmiany w uchwale to:

• wprowadzenie strefy żółtej na sześciu obszarach miasta Starachowice, tj.: „G-Piachy”, „H-Wierzbnik”, „I-Park Kultury”, „J-MOSiR”, „K-Strzelnica”, „L-Wyszyńskiego”,
• korekta granic obszaru strefy czerwonej,
• uszczegółowienie zapisów dotyczących możliwości sytuowania reklam (ustalenia ogólne i dla poszczególnych stref),
• uszczegółowienie zapisów dotyczących sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń,
• uregulowanie możliwości sytuowania reklam wyborczych,
• wprowadzenie obowiązku dostosowania reklam zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę.

Przestrzeń publiczna, w której sytuowane są reklamy nieestetyczne, niedostosowane wymiarami do otoczenia oraz nacechowane przypadkowością i natłokiem ich sytuowania, charakteryzuje się chaosem i niską jakością. Ponadto nie spełnia swojej podstawowej funkcji i powoduje negatywny odbiór wśród mieszkańców. Uchwała krajobrazowa jest realnym narzędziem do kształtowania estetyki przestrzeni publicznej miasta oraz ma wpływ na jego wizerunek. Ustalenia dotyczące zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dotyczą wszystkich treści, które zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią reklamę.

Zgodnie z treścią przyjętej w dniu 30 września 2022 r. uchwały krajobrazowej, zostały uregulowane zasady umieszczania reklam wyborczych na terenie miasta Starachowice. Po wejściu w życie podjętej uchwały, dla reklam wyborczych będą obowiązywać podobne obostrzenia, jak dla reklam komercyjnych, w tym również dotyczące sytuowania reklam wyborczych na ogrodzeniach.

Z pełną treścią uchwały krajobrazowej można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

W celu uzyskania informacji o ustaleniach uchwały krajobrazowej dla konkretnej działki zachęcamy do skorzystania z Portalu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice.  

 

 

Autor: Karolina Drab

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję